Termeni si conditii

Acești termeni de utilizare („Termenii de utilizare”) se aplică tuturor utilizărilorwebsite-ului www.liciteaza.ro („Platforma”), tuturor serviciilor oferite de Liciteaza.ro și tuturor acordurilor încheiate de Liciteaza.ro pentru utilizarea Platformei și a serviciilor.

Termenii de utilizare reprezintă astfel regulile care vor reglementa raporturile juridice dintre noi, în calitate de prestator de servicii și dumneavoastră în calitate de Utilizator al Platformei și beneficiar al serviciilor oferite în cadrul Platformei. Astfel, Termenii de utilizare reprezintă condițiile de particpare la Licitații și vânzare de bunuri pe Platformă și constituie contractul care guvernează raporturile juridice dintre Societate și Utilizatori.

Dacă utilizați Platforma, sunteți de acord cu acești Termeni de utilizare.

Articolul 1. Definiții

1.1. În absența altor indicații, Termenii de utilizare înseamnă:

Cont: combinația unui nume de utilizator și a unei parole care permite unui Utilizator, conectându-se la Website, să acceseze și să participe la Licitație; Cont Vânzător: Contul pentru persoanele fizice și juridice care vând bunuri pe Platformă;

Cont Participant: Contul pentru persoanele fizice și juridice care participă la Licitație;

Licitație: o licitație online prin intermediul Platformei pentru vânzarea unui bun, care include o Licitație;

Ofertă: suma oferită de Utilizator într-o Licitație pe Platformă prin intermediul Contului său pentru un bun, fiind o ofertă irevocabilă a Utilizatorului de a cumpăra bunul pentru suma oferită;

Garanție: Suma achitată pentru a putea participa la o licitașie de către participanți.

Comision de ajudecare: Suma datorată de către Participantul câștigător și Vânzătorul bunului adjudecat către Liciteaza.ro în cuantum stabilit conform prezenților Termeni de utilizare.

Taxa de participare: Suma achitată de către participanții la o licitație cărora nu le-a fost adjudecat bunul în cuantum afișat pe Platformă.

Date identificaree: datele furnizate de Utilizator care pot fi atribuite persoanei sale, care în orice caz ar trebui să includă numele, adresa, locul de rezidență și adresa de e-mail;

Înregistrare: înregistrarea unei persoane fizice pentru ea însăși  sau a unei persoane fizice care acționează în numele unei entități juridice pe Platformă pentru crearea unui Cont și are capacitatea de exercițiu sau după caz autorizațiile necesare pentru a face acest lucrua;

Vânzător: cel care oferă unul sau mai multe bunuri pentru Licitație spre vânzare;

Participant – persoană care participă la Licitație;

Termeni și Condiții Specifice ale Licitației: termenii și condițiile în plus față de prezenții Termeni de utilizare care guvernează participarea la o Licitație specifică, așa cum este indicat pe Platformă pentru Licitația respectivă;

Utilizator: Persoana fizică sau persoana juridică care își crează un cont de vânzător sau de cumpărător pe Platformă în conformitate cu art. 2 din prezenții Termeni de utilizare;

Vizitator: Persoană fizică care vizitează Platforma în nume propriu sau în reprezentarea unei persoane juridice.

Liciteaza.ro sau Societatea: IT SUPPORT WEB DEVELOPMENT S.R.L., persoană juridică română cu sediul social în Domnesti, Intrarea Zamora 5, Ilfov, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J23/4095/2018, având CUI 39800440.   

Articolul 2. Conturi

2.1 Numai Utilizatorii care au vârsta de 18 ani sau mai mult pot crea un Cont pe Platformă prin Înregistrare. La crearea unui Cont, Utilizatorii trebuie să completeze Datele de Identificare corecte, cum ar fi numele corect, adresa, numărul de TVA și alte date solicitate.

2.2 Contul de Participant permite Utilizatorului să urmărească progresul Licitațiilor prin intermediul Platformei și să plaseze o Ofertă pentru un bun într-o licitație după achitarea garanției. Contul nu este transferabil către alt Utilizator. Utilizatorul este responsabil pentru toate acțiunile pe care le face pe Platformă după autentificare.

2.3 Contul de Vânzător permite Utilizatorului să adauge bunuri pentru a fi scoase la licitație. Înregistrarea conturilor de vânzători este permisă doar pentru entități juridice. Aprobarea conturilor de Vânzător este realizată manual de către personalul liciteaza.ro în urma verificărilor entității juridice și liciteaza.ro își rezervă dreptul de a aproba sau respinge o înregistrărare fără a fi necesar să își justifice hotârea de a respinge o înregistrare.

2.4 Utilizatorul garantează acuratețea și completitudinea Datelor de Identificare furnizate în timpul Înregistrării atât în cazul conturilor de Participant cât și pentru conturile de Vânzător. În cazul în care Datele de Identificarese schimbă în orice moment, Utilizatorul este obligat să informeze imediat Liciteaza.ro cu privire la aceste schimbări.

2.5 Numele de Utilizator și parola Utilizatorului sunt strict personale și nu pot fi transferate de Utilizator către terțe părți. Utilizatorul este responsabil pentru și legat de toate acțiunile care au loc cu privire la o Licitație și care decurg din utilizarea parolei și/sau numele de Utilizator, și în cazul utilizării abuzive de către o terță parte. Dacă Utilizatorul se teme că altcineva cunoaște parola sa, Utilizatorul trebuie să informeze imediat Liciteaza.ro și Utilizatorul va permite Liciteaza.ro să îi blocheze Contul. Utilizatorul urmează să despăgubească despăgubește pe Liciteaza.ro și să compensezee pentru toate prejudiciile directe și indirecte cauzate  ca urmăre a utilizăriiabuzive aa Contului Utilizatorului, inclusiv daunele cauzate de participarea neautorizată a terțelor părți la Licitație și plasarea neautorizată de oferte.

2.6 Prin Înregistrare (o singură dată), Utilizatorul acceptă acești Termeni de utilizare și orice modificare a acestora de fiecare dată când Utilizatorul se conectează la Platformă și plasează  sau nu oferte .

Articolul 3. Utilizarea Platformei

3.1 Liciteaza.ro depune toate eforturile, în măsura în care acest lucru poate fi rezonabil așteptat de la el, pentru a-și asigura Platforma împotriva pierderii de date și/sau împotriva oricărei forme de utilizare ilegală și ia măsurile tehnice și organizaționale adecvate în acest sens.

3.2 Liciteaza.ro nu poate garanta că Platforma (și serviciile conexe) va satisface întotdeauna așteptările Utilizatorilor. Nici Liciteaza.ro nu poate garanta că Platforma funcționează fără erori și/sau că accesul continuu și/sau în siguranță la Platformă sau la părți ale acesteia poate fi obținut.

3.3 Utilizatorilor le este interzis să reproducă Platforma sau orice parte a acesteia sau să o pună la dispoziție fără permisiunea prealabilă în scris de la Liciteaza.ro.

3.4 Societatea deține drepturile de autor și toate celelalte drepturi de proprietate intelectuală cu privire  la  Cont și Platformă incluzând dar nelimitând-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia inclusiv conținutul Contului și Platfomei, iar Utilizatorii nu vor disputa sau contesta, direct sau indirect, în timpul desfășurării relațiilor contractuale și după încetarea contractului, oricare din aceste drepturi ale Societății și nici validitatea acestora.

3.5 Utilizatorii nu vor înregistra la nicio instituție/autoritate/organism național sau internațional, în mod direct sau indirect, sub nicio circumstanță, fără aprobarea expresă prealabilă a Societății, mărci, denumiri, domenii de internet, firme, logo-uri, drepturi de autor sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală, precum și orice alte derivate ale acestora deținute de Societate sau terțe părți care au acordat Societății o licență de utilizare. Această obligație este esențială, astfel încât, în caz de încălcare a acesteia de către un Utilizator sau terță parte, oricare dintre aceștia va transfera sau cesiona imediat către Societate drepturile derivate din această înregistrare și va plăti eventualele daune cauzate Societății. Numele produselor, brandurile, logourile, siglele și numele de companii sunt mărci înregistrate ale deținătorilor respectivi.

3.5 Liciteaza.ro nu este responsabil pentru pierderea de date, daunele aduse fișierelor, accesul ilegal la calculatoare sau fișiere, virușii sau alte programe sau fișiere ilegale răspândite prin intermediul Platformei sau orice altă consecință a utilizării Platformei.

3.6 Utilizatorului nu îi este permis să afișeze linkuri pe Platformă.

3.7 După cum am menționat, toate drepturile de proprietate intelectuală referitoare la Cont și Platformă, inclusiv dezvoltarea acestora, aparțin exclusiv Liciteaza.ro. Prin urmare, Utilizatorul are doar un drept limitat, neexclusiv, ne(sub)licențiat și ne-transferabil de a folosi Contul și Platforma. Dreptul Utilizatorului de a folosi Contul și Platforma poate fi reziliat/retras/anulat de Liciteaza.ro în orice moment. Liciteaza.ro poate, de asemenea, stabili condiții suplimentare pentru dreptul de utilizare al Utilizatorului.

3.8 Platforma, Contul și toate funcționalitățile aplicabile sunt oferite "așa cum sunt". Liciteaza.ro nu oferă nicio garanție cu privire la conservarea sau natura neschimbată a anumitor funcționalități ale Platformei sau ale Contului. Liciteaza.ro va remedia orice defecte în ceea ce privește Platforma și Contul cât mai curând posibil. Liciteaza.ro are în orice moment dreptul, fără notificare prealabilă, să limiteze accesul la platformă, în măsura în care acest lucru este necesar pentru întreținere sau pentru a implementa actualizări.

3.9 Liciteaza.ro nu are obligația generală de a monitoriza conținutul postat de Utilizatori pentru legalitate sau compatibilitate cu drepturile terților, termenii și condițiile Liciteaza.ro sau politicile Liciteaza.ro. Totuși, Liciteaza.ro are dreptul să efectueze verificări voluntare din proprie inițiativă pentru a detecta conținutul ilegal sau încălcător, să îl determine și să ia măsuri adecvate în conformitate cuprevederile legale aplicabile .

Articolul 4. Participarea la o Licitație

4.1 Participarea la o Licitație nu este permisă dacă Utilizatorul nu are capacitatea de a a încheiaacte juridice conform prevederilor legale aplicabile persoanelor fizice, sau după caz juridice, inclusiv  dacă Utilizatorul este incapabil conform prevderilor legale. Astfel, este absolut responsabilitatea Utilizatorului să se asigure că deține capcitatea de exercițiu necesară și/sau toate autorizațiile necesare pentru a participa la Licitație și a își crea un cont pe Platformă.

4.2 Utilizatorul poate face o Ofertă pentru un bun de pe Platformă prin intermediul Contului său.

Fiecare Ofertă valabilă plasată în timpul Licitației este irevocabilă.

Toate Ofertele și datele de tranzacție relevante sunt înregistrate de server.

4.3 Utilizatorii vor achita o garanție cu cardul atunci când garanția este mai mică de 4000 lei sau prin ordin de plată atunci cand aceasta depășeștesuma de 4000 lei. Cuantumul Garanției este stabilit în Termenii și Condițiile Specifice ale Licitației.

În acest fel, Liciteaza.ro se asigură că participă la Licitație doar persoane fizice și juridice care dovedesc seriozitate și intenție reală de a participa la Licitație. și a achiziționa bunul pentru care se licitează.

Garanția este returnată automat Utilizatorilor în cazul în care bunul nu esteadjudecat în termen de 5 de zile de data la care bunul a fost adjudecat sau Licitația încetează din orice motive, mai puțin taxa de participare în cuantum de 25 RON care se va reține din garanție.

Plata se va realiza în contul din care a fost achitată garanția.

4.4 În cazul adjudecării unui bun atât Participantul care a câștigat licitația, cât și Vânzătorul, vor achita Comisionul de adjudecare ce se calculează astfel:

Comisionul se calculează la valoarea de adjudecare ce include TVA.

Pentru Cumpărători Comisionul  de adjudecare se va reține de către Societate din Garanție, iar în cazul în care Comsionul de adjudecare este mai mare decât Garanția, Cumpărătorul urmează să achite diferența în termenul indicat în prezenții Termeni de utilizare

4.5 Dacă există motive imputabile Participantului Câștigător pentru care tranzacția nu se va realiza și Vânzătorul nu va vinde bunul, acesta va pierde garanția achitată și contul său va fi blocat.

4.6 Daca există motive imputabile Vânzătorului unui bun adjudecat pentru care tranzacția nu poate fi realizată, garanția va fi returnată integral Cumpărătorului și Contul Vânzătorului va fi blocat.

4.7 Liciteaza.ro utilizează istoricul de oferte afișat pe pagina bunului ce face obiectul Licitației pentru a determina ofertantul câștigător. În cazul unei discrepanțe între jurnalul de oferte și alte date sau mesaje online pe Platformă, e-mail sau în alt mod, jurnalul de oferte din Platformă prevalează  .

4.8 Informațiile adăugate pe Platformă în legătură cu bunurile nu sunt garantate de Liciteaza.ro. Informațiile sunt prezentate "așa cum sunt" și "așa cum au fost introduse de  Vânzători". Liciteaza.ro nu poate fi făcut responsabil pentru niciun prejudiciu direct sau indirect, de  nicio daună cauzată de lipsa informațiilor sau lipsa de acuratețe a informțiilor puse la dispoziție de Vânzător, aceasta fiind întreaga responsabilitate a Vânzătorului, Participantul urmând să se adresese direct acestuia.

 Articolul 5. Conținutul postat de Vânzători

 5.1 Conținutul postat de Vânzători pe Platformă trebuie să fie legal și compatibil cu drepturile terților, Termenii de utilizareliciteaza.ro sau politicile liciteaza.ro. Conținutul postat de Utilizatori nu trebuie să contravine bunelor moravuri și nu trebuie să fie ofensator, abuziv, defăimător, rasist sau pornografic. Liciteaza.ro are dreptul să elimine conținutul postat de Utilizatori care contravine celor menționate în prezentul articol, politicilor Societății și prevederilor legale aplicabile și să ia măsurile adecvate împotriva Vânzătorilor = responsabili , inclusiv dar fără a se limita la blocarea Contului Utilizatorului sau eliminarea permanentă a Contului Utilizatorului și/sau limitarea accesului la Platformă.

5.2 Prin publicarea conținutului pe Platformă, Vânzători acordă Liciteaza.ro un drept neexclusiv și ne-revocabil de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica și distribui conținutul și/sau de a permite terților să facă acest lucru în scopul furnizării serviciilor pe Platformă și a promovării Platformei. Vânzători confirmă că are dreptul să acorde acest drept Liciteaza.ro și vor despăgubi și proteja Liciteaza.ro împotriva tuturor pretențiilor r terților în acest sens.

5.3 Liciteaza.ro nu va partaja Datele de Identificare cu terții fără permisiunea prealabilă a Utilizatorului, cu excepția cazului în care este necesar pentru executarea acordului dintre Liciteaza.ro și Utilizator sau este legal obligat să facă acest lucru. Cu toate acestea, Liciteaza.ro poate utiliza și distribui informații anonime cu privire la utilizarea Platformei și a serviciilor sale în scopuri de marketing și cercetare. Aceste informații anonime nu pot fi atribuite unei persoane fizice.

5.4 Liciteaza.ro utilizează un sistem de evaluare și, în cazul în care are suspiciuni rezonabile, își rezervă dreptul de a verifica, suspenda sau exclude Utilizatorii, în scopul asigurării unei Licitații corecte și competitive.

5.5 Deținerea dreptului de proprietatea asuprabunurilor publicate, conform prevederilor legale aplicabile, fără sarcini pe liciteaza.ro și dreptul de a le vinde este obligatoriu. Odată adjudecat bunul trebuie să fiți în posibilitatea de a tranzacționa bunul, respectiv de a vine bunul Participantului astfel încât deținerea legală a bunului fără sarcini este obligatorie.

5.6 Odată achitată Garanția de către un participant pentru un bun Vânzătorul nu mai poate modifica/șterge licitația. Dacă un bun care nu mai este disponibil nu a fost șters de pe platformă și este achitată garanția pentru el, liciteaza.ro își rezervă dreptul de a bloca contul Vânzătorului si de a se adresa instanțelor compentente pentru prejudiciul cauzat. Toate obligațiile financiare între liciteaza.ro și Vânzător rămân în vigoare, includiv dreptul la despăgubiri pentru prejudicul direct sau indirect cauzat acestuia

Articolul 6. Informații suplimentare

6.1 Prețurile afișate pe Platformă sunt prețuri de începere a Licitației și includ TVA dacă acest lucru este afișat în mod clar. Toate bunurile au afișat în mod clar dacă prețul include TVA deductibil sau nu.

6.2 Bunurile pot fi disponibile pentru vizionare înainte de Licitație, iar Participanții sunt încurajați să verifice bunurile înainte de a face o Ofertă pentru ele. Liciteaza.ro nu este responsabil de inadvertențe între descrierea bunului și bunul propriu zis.

Corectitudinea informațiilor prezentate intră în sarcina Vânzătorului care a adăugat bunul, acest lucru fiind întreaga responsabilitate a Vânzătorului, Liciteaza.ro neputând fi ținut răspunzător față de Participant pentru niciun prejudiciu cauzat.

Articolul 7. Plata și livrarea

7.1 Dacă un Participant este câștigătorul unei Licitații, acesta este obligat să plătească prețul cu care a adjudecat bunul către Vânzător și comisionul de adjudecare către Licitează.ro.

7.2 În cazul în care Comisionul de adjudecare este mai mare decât Garanția, în termen de maxim 48 de ore de la momentul la care bunul a fost adjudecat, Cumpărătorul este obligat să achite contravaloarea diferenței dintre Comisionul de adjudecare și Garanție, în caz contrar pierzând Licitația și Licitează.ro urmând să rețină Garanția cu titlu de penalitate și în măsura în care va fi necesar să se adreseze instanțelor de judecată competente pentru repararea prejudiciului cauzat. 

7.3 Participantul este obligat să ridice bunul câștigat în termen de 10 zile. Dacă participantul nu ridică bunul câștigat în termenul specificat este în întârziere de drept și Vânzătorul își rezervă dreptul de a  relua licitația, fără a prejudiciaorice drepturi ale Liciteaza.ro. Participantul este responsabil pentru toate daunele rezultate din întârziere, inclusiv daunele sub formă de pierdere de profit.

7.4 Transferul dreptului de proprietate al bunului câștigat către Participantul se face numai după ce prețul de adjudecare final și comisionul de adjudecare sunt integral plătite, conform celor stabilie de Vânzător și Cumpărător

7.5 În termen de maxim 5 (cinci) zile de la momentul la care Vânzătorul și Cumpărătorul au încheiat actul translativ de proprietate, indiferent dacă plata prețului se va face în rate sau transferul proprietății se va face ulterior perfectării actului, Vânzătorul va achita Licitează.ro Comisionul de adjudecare. În caz de întârziere a plății, Vânzătorul va datora penalități de întârziere de 5% pe zi de întârziere. 7.4 Transferul dreptului de proprietate al bunului câștigat se va realiza din punct de vedere juridic și financiar conform legilor în vigoare din Romania între Vânzătorul bunului și Participant.

7.5 Toate costurile legate de transport și manipulare intră în sarcina Participantului.

Articolul 8. Bunuri

8.1 Liciteaza.ro nu își asumă nicio răspundere pentru conformitatea bunurilor cu descrierea și/sau imaginea de pe Platformă. Participantul recunoaște și acceptă că bunurile sunt vândute și livrate așa cum sunt, inclusiv toate defectele ascunse, și fără nicio garanție implicită cu privire la conformitatea cu o anumită destinație sau cu privire la valabilitatea pentru un anumit scop. Participantul renunță la orice drept de a revendica orice defect al bunurilor livrate care erau vizibile sau care ar fi trebuit să fie vizibile la inspecția unui Participant rațional.

Articolul 9. Responsabilități

9.1 În măsura permisă de lege, Liciteaza.ro nu este responsabil pentru orice daune directe, indirecte sau de altă natură, inclusiv pierderi de profit, pierderi de economii sau pierderi de oportunități, rezultând din utilizarea sau imposibilitatea utilizării Platformei, a Contului și a oricăror funcționalități asociate acestora, fie ca urmare a unei infracțiuni, contract, neglijență sau altfel. În cazul în care Liciteaza.ro este răspunzător în orice caz, răspunderea Liciteaza.ro va fi în orice caz limitată la prejudiciul efectiv.

9.2 Orice drept al Utilizatorului de a obține daune de la Liciteaza.ro în conformitate cu acești Termeni de utilizare expiră în orice caz la 3 (trei) luni după data la care a apărut prejudiciul.

9.3. Utilizatorii, direct sau prin interpuși care a licitat pentru un anumit bun, dacă bunul nu se va vinde la licitațiile organizate pe Platformă din orice motive (inclusiv în cazul în care Utilizatorii nu plătesc comisioanele de adjudecare conform Termenilor de utilizare), va avea interdicția de a achiziționa acel bun direct de la proprietar sau alți intermediari în termen de 6 luni de la ultima licitatie desfasurata pe Platformă pentru respectivul bun. În cazul în care un contract, un antecontract sau o ofertă este depusă în termenul menționat, acesta va avea obligația de a achita comisionul platformei (procentul afișat în timpul Licitațiilor ca fiind costul Licitației) calculat la valoarea tranzacției. Se va considera ca fiind efectuată in termenul menționat și orice tranzacție încheiată ulterior, dacă o ofertă a fost depusă în termenul de 6 luni. În cazul în care Utilizatorii încalcă prevederile prezentei clauze, Societatea va întreprinde toate demersurile necesare pentru repararea prejudiciului cauzat.

9.5. Prin utilizarea Platformei, Utilizatorul/Vizitatorul își exprimă acordul să despăgubească și să exonereze de răspundere Societatea, inclusiv orice angajat, director sau administrator al lor, în legătură cu orice încălcare a Termenilor de utilizare pe care Utilizatorul/Vizitatorul o săvârșește, ca și în legătură cu orice pretenție sau cerere împotriva Societății, inclusiv a angajaților, directorilor sau administratorilor acestora făcută de către o terță parte și care decurge din utilizarea neconformă de către Utilizator/Vizitator a Website-ului, incluzând, fără limitare, toate cererile, acțiunile, procedurile, pierderile, daunele-interese, costurile, cheltuielile (inclusiv costurile rezonabile și cheltuieli legale), oricum ar fi suferite sau suportate de către Societate.

Articolul 10. Durată și terminare

10.1 Acești Termeni de utilizare intră în vigoare odată cu Înregistrarea Utilizatorului și rămân în vigoare atât timp cât Contul Utilizatorului este activ.

10.2 Atât Liciteaza.ro, cât și Utilizatorul au dreptul de a denunța acești Termeni de utilizare în orice moment, fără a da motive. Utilizatorul poate  denunța acest Acord prin dezactivarea Contului Utilizatorului. Liciteaza.ro poate denunța acest acord prin dezactivarea Contului Utilizatorului și/sau limitarea accesului la Platformă. Termenii și condițiile Licitației rămân în vigoare și după rezilierea acestor Termeni de utilizare, drepturile și obligațiile părților anterior deunțăriii, rămânând valabile.

Articolul 11. Procedura de rezolvare a reclamațiilor

11.1 Orice nemulțumire/problemă legată de accesarea, utilizarea, înregistrarea pe site-ul nostru sau aspecte legate de comanda efectuată și alte asemenea, ne va fi comunicată direct, fie telefonic la numărul afișat pe Platform,  fie prin e-mail la adresa office@liciteaza.ro.

11.2 Nemulțumirea/problema dvs. va fi înregistrată și veți primi un răspuns în scris, pe adresa de e-mail menționată cu ocazia aducerii la cunoștința noastră a acesteia, în termen de cel mult 7 zile lucrătoare.

11.3Utilizatorii declară că sunt de acord să nu facă publice aceste nemulțumiri (pe rețelele de socializare, media, discuții la petreceri private sau în orice altă modalitate) sub rezerva suportării daunelor cauzate pentru prejudiciul de imagine adus Societăți prin aceste acțiuni.

Articolul 12. Legea aplicabilă și instanța de judecată

12.1 Acești Termeni de utilizare vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legile din Romania, iar orice dispute sau litigii dintre părți în legătură cu acesta vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil de către de instanțele judecătorești competente de la sediul social al Societăți.

13.       Nulitate. Forță Majoră și Caz Fortuit

13.1 Daca oricare dintre clauzele acestor Termeni de utilizare va fi declarată de către o instanță competenta ca invalida, ilegala sau inaplicabila din orice motiv, respectiva clauza (orice termen/condiție) va fi înlăturat(ă) iar restul clauzelor (termenilor și condițiilor) vor rămâne în vigoare, continuând să producă efecte, fiind obligatorii și executorii. În cazul unei astfel de nulități, clauzele, termenii și/sau condițiile anulate vor fi înlocuiți/înlocuite cu alții/altele adecvate în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data la care hotărârea judecătorească de declarare a nulității produce efecte juridice.

13.2 Societatea nu este răspunzătoare față de Utilizator pentru neîndeplinirea oricărei obligații în caz de forță majoră/caz fortuit și în general în cazul unui eveniment care este dincolo de controlul sau, cât și pentru operarea și conexiunea altor rețele naționale sau străine și pentru activitățile și acțiunile lor în general.

13.3 Caz de forță majoră/de caz fortuit poate fi, de exemplu dar nu limitativ: masuri legale în situații de greva, de asemenea și atunci când survin în cadrul unor companii terțe, măsuri oficiale luate de autorități, defecțiunea rețelelor de comunicații și a portalurilor altor furnizori, perturbări privitoare la operatorii de rețea și alte defecțiuni, de asemenea în cazul în care astfel de evenimente survin la nivel de subcontractanți, sub-furnizori și subcontractanții acestora, , stare de război (fie declarat sau nu), conflict armat, revoluție, insurecție, acțiuni sau amenințări militare sau teroriste, sabotaj, tulburări civile, greve sau alte acțiuni în câmpul muncii, legi, regulamente, decizii sau directive, catastrofe naturale, cutremur, incendiu, explozie, tulburări solare sau meteorologice, urgențe publice, pandemie, măsuri luate ca urmare a instituirii stării de urgență sau de alertă de către autoritățile din România/alte state sau orice altă întâmplare, care este dincolo de controlul băncii.

13.4 Daca în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii evenimentului de forță majoră/caz fortuit, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

Articolul 14 Modificarea și actualizarea termenilor si condițiilor

14.1 Societatea își rezervă dreptul de a modifica periodic Termenii de utilizare precum și orice alți termeni și condiții speciali afișați pe https://www.liciteaza.ro. Modificările vor intra în vigoare în momentul în care Societatea publică respectivele condiții actualizate pe https://www.liciteaza.ro. Accesarea în continuare a https://www.liciteaza.ro și/sau particparea la LIcitații/publicarea de anunțuri după respectiva publicare constituie acordul Utilizatorului de a respecta condițiile modificate.

14.2 Menționăm că persoanele fizice beneficiare a serviciilor Societății, în calitate de consumatori, au dreptul de a informa Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (”ANPC”) despre eventualele nemulțumiri la adresa serviciilor noastre, regăsind datele ANPC pe site-ul https://anpc.ro/.

 

NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

IT SUPPORT WEB DEVELOPMENT SRL 

CE ACOPERĂ ACEASTĂ NOTĂ DE INFORMARE.

Această Notă de Informare este concepută pentru a vă aduce la cunoștință aspectele cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale și la drepturile dumneavoastră privind această prelucrare în conformitate cu Regulamentul general 2016/679 privind protectia datelor ("GDPR") și legislația națională în vigoare.

Noi, societatea IT SUPPORT WEB DEVELOPMENT S.R.L. ( ”Societatea”), dorim sa vă informăm cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în legătură cu anumite operațiuni desfășurate de către Societate.

În această notă de informare vă explicăm modul în care are loc prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către IT SUPPORT WEB DEVELOPMENT SRL și în care ne asigurăm că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate responsabil și în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal care este aplicabilă.

Această notă conţine informaţii importante. Aşadar, vă rugăm să acordaţi timpul necesar pentru a o citi în întregime şi cu atenţie şi să vă asiguraţi că o înţelegeţi pe deplin, întrucât dorim să fie clar pentru dumneavoastră cum folosim datele dumneavoastră şi modul în care le protejăm.

Pentru a facilita parcurgerea documentului, am inclus la sfârșitul acestei note un glosar care explică principalele noțiuni folosite (e.g. “date cu caracter personal”, “prelucrare”, etc.).

CUM NE PUTEȚI CONTACTA

Conţinutul acestei note de informare este pur informativ şi nu afectează drepturile pe care vi le oferă legislaţia. Vom face tot posibilul pentru a vă facilita exercitarea acestora. Dacă aveţi orice comentarii, sugestii, întrebări cu privire la orice informaţii din această notă sau cu privire la orice alte aspecte referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră pe care o realizăm, vă rugăm să nu ezitaţi să contactaţi oricând responsabilul nostru cu protecţia datelor. În funcție de preferințele dumneavoastră, ne puteți contacta prin oricare dintre canalele de comunicare de mai jos:

Denumire completa: IT SUPPORT WEB DEVELOPMENT S.R.L.

Adresa sediu social: Intr. Zamora 5, Domnesti, Ilfov

Numar de telefon: +4 0730191919

Adresa de email: office@liciteaza.ro

Datele de contact ale responsabilului nostru cu protectia datelor (aceasta este persoana pe care trebuie sa o contactati in legatura cu orice probleme referitoare la protectia datelor dumneavoastra cu caracter personal):

Prenume si Nume: Petrescu Claudiu

Adresa corespondenta: Str. Alexandru Serbanescu 75-83, Bucuresti

Adresa de email: dpo@liciteaza.ro

Nota noastra de informare este publica incepand cu 01 Martie 2022 si se aplica websiteului nostru: www.liciteaza.ro si e-mail-ului nostru.

CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM

Datele dumneavoastră pe care le vom prelucra sunt date cu caracter personal obișnuite obținute direct de la dumneavoastră sau de la terțe părți care aveau permisiunea de a face schimb de informații cu noi și pot include următoarele categorii de date:

Vom colecta datele dumneavoastră cu caracter personal obișnuite atunci când, de exemplu:

Respectul nostru pentru datele dumneavoastră include faptul că le acordăm atenția umană necesară, prin intermediul personalului nostru. În condiţiile actuale, nu veți face obiectul unei decizii a noastre bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod similar.

TEMEIURILE PE BAZA CĂRORA PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

IT SUPPORT WEB DEVELOPMENT S.R.L. va prelucra datele dvs. cu caracter personal obișnuite în baza următoarelor temeiuri:  

SCOPURILE PENTRU CARE PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Scopurile pentru care prelucrăm date cu caracter personal referitoare la dumneavoastră sunt următoarele:

Avem reguli stricte care asigură anonimizarea sau eliminarea elementelor de identificare din datele cu caracter personal.

CUI VOM DIVULGA DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Ca regulă generală, nu divulgăm datele dumneavoastră către alte companii, organizaţii sau persoane din orice ţară (inclusiv România). Sunt anumite situații însă, in care conform legii trebuie sa comunicăm datele dumneavoastră către alte persoane fizice sau juridice.

Încercăm însă să fim cât de transparenți și specifici cu putință, iar în continuare vom prezenta categoriile de astfel de destinatari:

Atunci când folosim o persoană fizică sau juridică drept persoană împuternicită pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ne vom asigura că aceasta a încheiat un Contract de prelucrare date cu caracter personal prin care își asumă, printre alte obligații pe care legislația protecției datelor cu caracter personal le prevede, obligațiile de a (i) prelucra datele cu caracter personal numai potrivit instrucțiunilor noastre scrise pe care i le-am furnizat în prealabil și de a (ii) implementa efectiv măsuri pentru protejarea confidențialității și asigurarea securității datelor cu caracter personal. Ne vom asigura, de asemenea, că acest contract dintre noi și persoana împuternicită prevede pentru aceasta cel puțin toate celelalte obligații pe care le prevede legislația aplicabilă cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

CÂT TIMP VOM STOCA DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Vom stoca datele dumneavoastră atât timp cât ni se cere prin lege. Dacă nu există nicio cerință legală le vom stoca doar atât timp cât este necesar pentru prelucrarea datelor în scopurile amintite mai sus. 

Pentru stocarea datelor dumneavoastră în format electronic, folosim serverele proprii sau ale altor companii specializate în arhivarea electronică.

SECURITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ

Am implementat următoarele măsuri tehnice și organizatorice de asigurare a securității datelor cu caracter personal:

CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ŞI CUM LE PUTEȚI EXERCITA

Tratăm cu seriozitate și implicare deplină drepturile pe care le aveţi în legătură cu prelucrarea pe care o realizăm asupra datelor referitoare la dumneavoastră. Drepturile dumneavoastră sunt următoarele:

           cu excepția cazului în care datele dumneavoastră sunt necesare în continuare:

Dacă obiectați la prelucrare, vă rugăm să specificați dacă doriți, de asemenea, ca datele dumneavoastră personale să fie șterse, în caz contrar noi doar le vom restricționa.

Puteți obiecta întotdeauna la prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scop de marketing, oricare ar fi motivul dumneavoastră. Dacă marketingul s-a bazat pe consimțământul dumneavoastră, vă puteți retrage consimțământul.

Aceste două drepturi sunt drepturi pe care le aveți dacă, în mod cumulativ: (a) vă prelucrăm datele personale cu mijloace automate, (b) ne bazăm, în prelucrarea datelor dumneavoastră personale, pe consimțământul dumneavoastră sau prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră personale este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care sunteţi parte;(c) datele dumneavoastră personale ne sunt furnizate de dumneavoastră, și (d) transmiterea datelor dumneavoastră personale nu are un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane.

Aveți dreptul să primiți datele dumneavoastră personale într -un format structurat, folosit în mod curent și care poate fi citit automat.

Dreptul dumneavoastră de a primi datele personale nu trebuie să aibă un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane. Acest lucru s-ar putea întâmpla dacă o transmitere a datelor dumneavoastră personale unei alte organizații implică, de asemenea, transmiterea datelor personale altor persoane (care nu își dau consimțământul pentru acest transfer).

Dreptul ca datele dumneavoastră personale să fie transmise de către noi unei alte organizații este un drept pe care îl aveți dacă această transmitere este fezabilă din punct de vedere tehnic.

Adresă:  B-dul G-ral. Gheorghe           Magheru, București, România;

Telefon: 40.318.059.211/ +40.318.059.212

Fax:  +40.318.059.602;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Va rugăm să rețineți

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau alte aspecte ale prelucrării datelor dumneavoastră de către noi, vă rugăm să folosiţi oricând doriţi detaliile de contact din secţiunea ”Cum ne puteți contacta”, de mai sus, precum și formularul de asistență disponibil pe website-ul nostru www.liciteaza.ro. Totodată, la sediul nostru sunt disponibile și formulare imprimate pe care le puteți completa pentru a solicita exercitarea unuia sau a mai multor dintre drepturile de mai sus.

Vom încerca să răspundem solicitării dumneavoastră în termen de  o lună de zile perioadă care poate fi prelungită cu două luni din cauza unor motive specifice legate de dreptul specific  invocat sau de complexitatea cererii dumneavoastră. În orice caz, dacă această perioadă este prelungită, vă vom informa în privința termenului de prelungire și a motivelor care au dus la această prelungire.

În anumite situații s-ar putea să nu vă putem acorda accesul la toate sau o parte a datelor dumneavoastră personale din cauza unor restricţii legale. Dacă vă refuzăm cererea de acces, vă vom comunica motivul acestui refuz.

În anumite cazuri, s-ar putea să nu vă putem identifica datele personale din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizați în cerere. În astfel de cazuri, dacă nu vă putem identifica drept persoană vizată, nu putem da curs cererii dumneavoastră în conformitate cu această secțiune, cu excepția cazului în care ne oferiți informații suplimentare care să ne permită să vă identificăm. Vă vom informa și vă vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.

CE SE POATE ÎNTÂMPLA DACĂ NU NE FURNIZAȚI DATELE

Nu aveți o obligație de a ne furniza datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le-am menţionat în acest document. În acest caz s-ar putea să nu putem să vă prestăm serviciile pe care ni le solicitați.

 MODIFICĂRI PRIVITOARE LA NOTA DE INFORMARE

Ne rezervăm dreptul de a ne modifica, de a îmbunătăți atunci când este necesar, practicile de protecţie a datelor și de a actualiza și modifica prezenta notă de informare în orice moment, pentru a ne asigura că datele dumneavoastră sunt în siguranță. Din acest motiv, vă încurajăm să verificaţi periodic prezenta notă de informare.

 

SEMNIFICȚIA UNOR TERMENI FOLOSIȚI ÎN CUPRINSUL PREZENTEI NOTE

 

Ce înseamnă prelucrare de date cu caracter personal?

Prelucrare de date cu caracter personal înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea. 

Ce înseamnă date cu caracter personal?

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Ce înseamnă operator de date cu caracter personal?

Operator de date cu caracter personal înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu alții, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Ce înseamnă Persoană împuternicită?

Persoana fizică sau juridică, autoritate sau alt organism care singur sau împreună cu altele decide de ce (în ce scop) şi cum (prin ce mijloace) sunt prelucrate datele cu caracter personal. Potrivit legii, răspunderea pentru respectarea legislaţiei referitoare la datele cu caracter personal revine în primul rând operatorului. În relația cu dumneavoastră, noi suntem operatorul, iar dumneavoastră sunteți persoana vizată.

Ce înseamnă Persoană vizată?

Persoana vizată este persoana fizică la care se referă (căreia îi „aparțin”) anumite date cu caracter personal. În relația cu noi (operatorul), dumneavoastră sunteți persoana vizată.

Care este Autoritatea de Supraveghere?

O autoritate publică independentă care, potrivit legii, are atribuţii referitoare la supravegherea respectării legislaţiei protecţiei datelor cu caracter personal. În România, această autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)